Goed onderwijs voor iedereen


Goed onderwijs voor iedereen. De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Scholen horen gericht te zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst mogelijke cijfers. Onderwijs draagt bij aan de bewustwording over de klimaatcrisis, milieuproblematiek en dierenwelzijn en over de rol van de mens hierin.

De gemeente investeert in het tegengaan van onderwijssegregatie, bijvoorbeeld door extra zorgteams op zwakkere scholen, verhoogde inzet van schoolmaatschappelijk werkers, maatschappelijke convenanten tussen scholen en de verlengde schooldag daarnaast zorgt een helder en eerlijk aanmeldbeleid bij scholen ervoor dat alle kinderen in Den Haag een gelijke kans op goed onderwijs hebben. In Den Haag Zuidwest (Escamp) komt een Havo/VWO-school.

Op middelbare scholen keert de schoolwijkagent terug. Een agent die de school en de leerlingen kent, een vertrouwensband met hen opbouwt, en regelmatig langskomt om op een laagdrempelige manier te praten over bv. drugs, wapens, loverboys en (cyber)pesten. Dit kan veel leed voorkomen en zorgen voor een veiligere en betere sfeer op scholen. Ook kunnen alle peuters gebruik maken van betaalbare voorschoolse opvang en alle peuters kunnen gebruik maken van laagdrempelige voorschoolse opvang.

Het standpunt Goed onderwijs voor iedereen is onderdeel van: Onderwijs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen