Goed onderwijs voor iedereen


De gemeente investeert in het tegengaan van onderwijssegregatie, bijvoorbeeld door extra zorgteams op zwakkere scholen, verhoogde inzet van schoolmaatschappelijk werkers, maatschappelijke convenanten tussen scholen en de verlengde schooldag daarnaast zorgt een helder en eerlijk aanmeldbeleid bij scholen ervoor dat alle kinderen in Den Haag een gelijke kans op goed onderwijs hebben. In Den Haag Zuidwest (Escamp) komt een Havo/VWO-school.

MBO studenten moeten vergelijkbare mogelijkheden krijgen als HBO en WO studenten. Zo moeten MBO studenten ook kunnen aansluiten bij de introductieweek en gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen.

Ook geven scholen voorlichting over bijvoorbeeld het aangeven en respecteren van seksuele grenzen. Het oprichten vaneen Gender & Sexuality Alliance (GSA) op scholen (een organisatie of groep leerlingen en vrijwilligers die zich sterk maakt voor een voor iedereen veilige omgeving op school) kan daarbij helpen.

Op middelbare scholen keert de schoolwijkagent terug. Een agent die de school en de leerlingen kent, een vertrouwensband met hen opbouwt, en regelmatig langskomt om op een laagdrempelige manier te praten over bv. drugs, wapens, loverboys en (cyber)pesten. Dit kan veel leed voorkomen en zorgen voor een veiligere en betere sfeer op scholen. Ook kunnen alle peuters gebruik maken van betaalbare voorschoolse opvang en alle peuters kunnen gebruik maken van laagdrempelige voorschoolse opvang.

Het standpunt Goed onderwijs voor iedereen is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen