Rosa de Nooijer


Frac­tie­me­de­werker

Rosa de Nooijer (zij/haar) werkt sinds april 2023 als fractiemedewerker voor de Haagse PvdD fractie. Van jongs af aan houdt zij zich al bezig met duurzaamheid, milieu, inclusie en diversiteit.

Rosa heeft een achtergrond in voedselpolitiek, gender en environmental studies. In haar werk is het haar doel om creatieve en heldere informatie te ontwikkelen en het gesprek over ecologische en sociaal-maatschappelijke kwesties aan te gaan met anderen.

“Ik geloof dat duurzaamheid, milieu, inclusie en diversiteit onmisbaar zijn om een rechtvaardige en gelijke samenlevingen te bereiken, niet alleen voor mensen maar ook voor dieren, planten en de planeet.”

Functie: Communicatiemedewerker