Nicole Dick


Frac­tie­me­de­werker

Nicole (1997) werkt sinds augustus 2022 als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Den Haag. Daarvoor was ze actief als vrijwilliger in het campagneteam voor de gemeenteraadscampagne van 2022. Tijdens haar studies (cultuurwetenschappen en European studies on Society, Science & Technology) ontwikkelde ze een kijk op de samenleving die later bleek te resoneren met de visie van de Partij voor de Dieren.

“Veel van de problemen en vraagstukken waar we vandaag mee worden geconfronteerd, zijn met elkaar verbonden. Dat betekent dat je ze ook niet los van elkaar kan oplossen. Het pad naar een leefbare toekomst bewandelen vraagt om creatieve oplossingen, waar we samen aan moeten werken.”

Nicole ziet de lokale politiek als middel om concrete dingen te bereiken en om het bewustzijn op het gebied van dier, natuur en milieu te vergroten.

Functie: Fractiemedewerker
Dossiers:
Duurzaamheid, Veiligheid, Mobiliteit
Stadsdeel: Escamp

Gerelateerd

Vermorzel iedere schakel van huiselijk geweld

Het landelijk congres Huiselijk Geweld: het doorbreken van de cirkel van geweld was op 11 mei. Dierenmishandeling miste in het programma. Een complete aanpak om de cirkel van geweld te vermorzelen ontbreekt hierdoor. Dit is een gemiste kans om professionals en beleidsmakers te voorzien van de broodnodige kennis over dieren als sleutelfiguren in gewelddadige thuissituaties. Steeds meer onderzoek o...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws