Rondvraag Jaar­wis­seling


Indiendatum: 15 nov. 2023

Over de aankomende jaarwisseling hebben we in de media verschillende veranderingen kunnen lezen. De locatie van de jaarlijkse vuurwerkshow wordt dit keer niet de Hofvijver, maar wijkpark De Verademing. Ook wordt er fors meer subsidie verstrekt voor de bouw van de vier vuurstapels.

  1. Welke overwegingen zijn gemaakt om niet de invulling van de vuurstapels, bijvoorbeeld de omvang, aan te passen, maar de subsidiebedragen?

  2. Welke alternatieven voor de vuurstapels zijn bekeken op verschillende locaties, met name Laak en Leyenburg, die wel binnen de bestaande subsidiebedragen pasten?

  3. Sinds wanneer is bekend dat het subsidiebedrag niet toereikend is voor de huidige plannen?

  4. Is het college met onze fractie eens dat deze nieuwe locatie voor de vuurwerkshow niet past binnen het vastgestelde beleidskader jaarwisseling, waarin het college zelf ook schrijft dat het vuurwerkvrije zones instelt om kwetsbare dieren en natuur te beschermen?

  5. Kan het college aangeven hoe ze bij deze locatie als alternatief voor de Hofvijver zijn gekomen?

  6. Is het college bekend met de kwetsbare dieren en natuur die in het wijkpark huist, zoals de huismussenpopulatie? Hoe neemt het college dit mee in de afweging tot het houden van een vuurwerkshow op deze plek?

  7. Is gekeken naar alternatieve vormen, die minder belastend zijn voor dier en natuur?

  8. Is het college bekend met de zorgen van omwonenden over de nieuwe locatie van de vuurwerkshow? Zijn omwonenden betrokken bij deze keuze? Zo nee, waarom niet?

  9. Welk contact is er voor het vaststellen van de locatie geweest met Doestal De Verademing, de voetbalvereniging en andere belangenorganisaties?

  10. Welke vergunningen zijn er nodig voor de vuurwerkshow en zijn deze al aangevraagd en afgegeven?