Schrif­te­lijke vragen Waar blijven de herbruikbare bekers?


Indiendatum: 4 mrt. 2024

In maart 2022 werd de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik vastgesteld (bijlage 1). Uit deze regeling volgt dat per 1 januari 2024 op kantoren geen gebruik meer gemaakt mag worden van wegwerpartikelen zoals de wegwerpkoffiebekers in de kantoorgebouwen van de gemeente. Deze koffiebekers staan desondanks nog bij de koffieautomaten van het stadhuis alsmede in de vergaderruimtes.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat het sinds 1 januari 2024 verboden is om gebruik te maken van deze wegwerpkoffiebekers?

  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van wegwerpartikelen niet past binnen de voorbeeldrol die de gemeente heeft als het gaat om verduurzaming en minder afval gebruiken?

  3. Kan het college toelichten waarom deze wegwerpkoffiebekers nog wel gebruikt worden in de gebouwen van de gemeente?

  4. Deze regeling is al geruime tijd aangekondigd. Wanneer is het college begonnen met de voorbereiding om deze uit te faseren en waarom is dit niet tijdig afgerond?

  5. Wat voor alternatief zal worden geboden voor de wegwerpbekertjes? Per wanneer wordt dit ingevoerd?

  6. Worden er tot die tijd nog altijd wegwerpbekertjes ingekocht?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren