Motie Een hond is geen wapen


20 juni 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op , ter bespreking van Rondvraag Ongeregeldheden voetbalvelden.

Constaterende, dat:

  • er tijdens de ongeregeldheden honden zijn ingezet door de politie;

  • er sinds april 2023 een nieuwe richtlijn is voor de inzet van honden bij o.a. ongeregeldheden naar aanleiding van een onderzoek door Zembla;

  • deze richtlijn onder andere dierenleed en bijtincidenten probeert terug te dringen.


Overwegende, dat:

  • onduidelijk is wanneer en waarom wordt overgegaan tot inzet van politiehonden bij ongeregeldheden;

  • op videobeelden te zien is dat de politiehonden ‘opgefokt’ reageren op de ontstane situatie op en rond het voetbalveld en op omstanders;

  • in meerdere berichten te lezen dat een begeleider is aangevallen en gebeten door een politiehond, terwijl deze persoon door de hoofdagent was gevraagd om de jonge spelers helpen te begeleiden;

  • op en rond het veld veel minderjarigen aanwezig waren.


Verzoekt het college:

  • een evaluatie te laten uitvoeren naar de inzet van de politie rondom de gebeurtenissen bij de voetbalwedstrijd tussen GSC ESDO en HBS;

  • bij die evaluatie expliciet in te gaan op waarom is gekozen voor de inzet van politiehonden door de politie;

  • totdat de werkwijze van de politie is geëvalueerd geen honden in te zetten bij ongeregeldheden waarbij minderjarigen zijn betrokken.


En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie