Eline van Halsema


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger/ Frac­tie­me­de­werker

Eline van Halsema (zij/haar) werkt sinds juni 2022 als fractiemedewerker voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Zij is opgeleid als sociaal pedagogisch medewerker en werkte een aantal jaar als jeugdhulpverlener. Ook werkte zij als kapster en zette zich daarnaast vrijwillig in voor dierenwelzijn. Als fractievertegenwoordiger in de commissie Samenleving zet zij zich onder andere in voor kansengelijkheid in het onderwijs, gezonde en duurzame schoolgebouwen en sportvoorzieningen.

“Ik wil mij inzetten voor het welzijn van mens en dier. Daarbij kunnen we niet zonder groen, schone lucht, een gezonde leefomgeving en verbinding met elkaar.

Functie: Fractievertegenwoordiger/ Fractiemedewerker
Woordvoerder:
Zorg, Onderwijs en Sport
Stadsdeel: Leidschenveen-Ypenburg

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws