Bijdrage Stand van zaken exploi­tatie Koor­enhuis en Concordia


6 juni 2024


Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij de vragen van de SP en hoopt wel dat er voor het zomerreces duidelijkheid is, zeker voor de medewerkers. Kan de wethouder dat toezeggen? Hebben we er invloed op of Anna vastgoed aan fair practice doet bij het uitbetalen van medewerkers en wordt dit ook meegenomen in de aanbesteding?