Bijdrage Renovatie en uitbreiding Haags Histo­risch Museum


6 juni 2024

Voorzitter, Ik vervang vandaag mijn collega Leonie Gerritsen op dit onderwerp.

De verbouwing van het Haags historisch museum is nodig om het museum toekomstbestendig te houden. Ook wordt het gebouw flink verduurzaamd, met zelfs ruimte voor groen en inclusief nestkasten voor vogels en vleermuizen, daar is mijn fractie blij mee. Mijn fractie heeft wel een aantal vragen hierover ik start met een vraag die wat technisch van aard is, maar is dit echt het maximale aantal nestkasten dat kan worden toegevoegd en of bij het plaatsen van vleermuiskasten rekening wordt gehouden met het type vleermuis dat in deze omgeving nestelt.

Daarnaast heeft mijn fractie twee zorgen:

  1. Er is nog altijd geen Visie Museumkwartier. We zijn inmiddels voor drie musea in het Museumkwartier grote beslissingen aan het maken, terwijl er nog altijd geen overkoepelende visie is die wordt gedragen door de raad, de musea, de bezoekers etc. Deze is in maart 2023 toegezegd en zou eind van het jaar worden gedeeld. Inmiddels zijn we een half jaar verder en is er nog steeds niets. Wanneer wordt deze met de raad gedeeld?

  2. De passage in het stuk over netcongestie vindt mijn fractie zorgwekkend. Het creëren van een tijdelijke oplossing met batterijen klinkt onzeker en roept vragen op. Wat zouden de gevolgen voor de klimaatinstallaties zijn als de netcongestie niet op tijd wordt opgelost? Is het niet raadzaam om meer te investeren in eigen energie opwekken of is het geschatte verbruik zo hoog dat dat nooit op eigen terrein of de directe omgeving kan worden opgewekt met bijvoorbeeld meer zonnepanelen? Bestaat de kans dat dit op termijn voor meerkosten gaat zorgen? Graag een reactie van de wethouder.