Bijdrage Veror­dening bekos­tiging leer­lin­gen­vervoer 2024


Raad

20 juni 2024

Voorzitter,

Ieder kind heeft recht op onderwijs, onderwijs dat aansluit bij de vermogens van een kind en dat het kind zoveel mogelijk helpt bij ontplooiing. Vervoer en of afstand zou daar nooit een obstakel voor mogen zijn. Onze fractievertegenwoordiger mevrouw van Halsema heeft in de commissie al aangegeven dat de Partij voor de Dieren in deze verordening toch een lid mist dat dit maatwerk benoemt.

Onze collega’s uit de andere G-4 steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben dit lid wel in hun verordening opgenomen. Om de rechtsbescherming van ouders en kinderen te versterken dient mijn fractie, samen met CU en VVD het volgende amendement in: schoolbus op maat. Dit amendement regelt dat in de verordening wordt opgenomen dat maatwerk voor een specifieke onderwijsvorm mogelijk is.

Dan wil onze fractie nog benadrukken dat de jeugdombudsman onderzoek heeft gedaan naar het leerlingenvervoer en nog voor de zomer komt met aanbevelingen wat betreft het leerlingenvervoer. Dus het debat over dit onderwerp zal zeker nog een vervolg krijgen.


Tot zover