Bijdrage Heront­wik­keling Beatrijs­straat


Raad

20 juni 2024

Voorzitter,

Het proces rondom de herontwikkeling van het pand aan de Beatrijsstraat verdient geen schoonheidsprijs. Natuurlijk staat de Partij voor de Dieren achter de doelen van het verduurzamen van panden en het toevoegen van betaalbare bedrijfsruimte, maar het uitzetten van de enige Haagse vrijplaats en de uitgelopen projectkosten konden niet rekenen op ons enthousiasme. Mijn fractie steunt dan ook van harte de motie van de SP over lessen trekken uit de projecten de Titaan en de Beatrijs. Ook is er inmiddels zicht op een nieuwe locatie voor oude gebruikers van het pand, maar daar zullen we het laten nog verder over hebben.

Mijn fractie roept het college dan ook op om echt beter beleid te gaan voeren en in een veel eerder stadium rekening te houden met gebruikers van panden die een nieuwe bestemming krijgen. Als gemeente moeten we oog hebben voor bijzondere initiatieven die opbloeien, ook op tijdelijke locaties. Tijdelijk is niet hetzelfde als waardeloos. Kan de wethouder reflecteren over manieren om hier beter rekening mee te houden in de toekomst?