Bijdrage Veror­dening bekos­tiging leer­lin­gen­vervoer Den Haag 2024


6 juni 2024

De Partij voor de Dieren vindt dat onderwijs moet aansluiten bij wat een kind nodig heeft.

Vervoer zou daar geen obstakel voor moeten zijn. Het is voor mijn fractie daarom van belang dat er ook ruimte is voor maatwerk en dat er de mogelijkheid is om de best passende onderwijs voor jouw kind te kunnen kiezen. Dit lijkt in de verordening die er nu ligt niet te zijn opgenomen

Een voorbeeld:

In de modelverordening van de VNG is namelijk onder hoofdstuk drie artikel negen een lid opgenomen die dat maatwerk wel inpast. Om te verhelderen wat we hiermee beogen noem ik het lid op:

Als de ouders of de meerderjarige leerling vanwege een specifieke onderwijskundige behoefte van de leerling een vervoersvoorziening aanvragen naar een school op een grotere afstand, dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen, wordt deze slechts toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden en noemt dan de voorwaarden.


Een aantal steden kiest ervoor dit lid wel op te nemen in hun verordening. Den Haag kiest hier echter niet voor. Kan de wethouder toelichten wat de overweging is geweest om dit niet toe te voegen aan de verordening?

Dan nog een korte vraag over de eigen bijdrage. Hebben ouders met deze verordening de mogelijkheid bij een verandering van een inkomen gedurende het jaar een wijziging door te geven of kan dat slechts 1 x per jaar. Mijn fractie maakt zich namelijk zorgen dat er dan de mogelijkheid is dat ouders in de problemen raken wanneer een inkomend daalt en de eigen bijdrage te hoog is.


Dan sluit ik af met het indienen van bezwaren en de klachtenregeling. Hier zijn geen artikelen over opgenomen in deze verordening. Kan de wethouder toelichten waarom niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Tijdelijke invulling voormalig Haga-complex Sportlaan

Lees verder

Bijdrage Aanzet tot actieplan luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer