Nieuws

Schoonmaken Haagse grachten met respect voor dieren en natuur

16-11-2017
Het college heeft aan gemeenteraadslid Christine Teunissen (PvdD) toegezegd de gedragscode voor het schoonmaken van de Haagse grachten extra onder de aandacht te brengen bij bedrijven die onderhoud plegen in de Haagse wateren. In augustus verwijderde een...

Nog dit jaar aanpak asbestdaken

13-11-2017
In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kondigt het college van burgemeester en wethouders aan nog dit jaar met een plan van aanpak te komen voor de Haagse asbestdaken. De precieze invulling van dat plan is nog onbekend...

PvdD boekt successen bij begrotingsbehandeling 

03-11-2017
Bij de begrotingsbehandeling in de Raad van 2 november heeft de gemeenteraad drie moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Er komt daardoor een ontmoedigingsbeleid tegen roofvogel- en uilenshows, een steviger beleid om regenwater af te koppelen...

Kwetsbare waarden op het spel door invoering Omgevingswet 

31-10-2017
De Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich zorgen om de negatieve gevolgen van de Omgevingswet voor de leefomgeving in Den Haag. De partij roept het college van B&W daarom vandaag in schriftelijke vragen op zich in te zetten voor een invoering die...

Gemeente gaat Leefstraten stimuleren

05-10-2017
Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet het makkelijker gaan maken voor bewoners om een Leefstraat aan te leggen. Een Leefstraat is het (tijdelijk) omvormen van autoparkeerplekken tot een andere functie voor de straat, zoals een parkje,...

 
Volgende pagina