Motie visstands­beheer door stad­s­ecoloog


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De verantwoordelijkheid voor het visstandbeheer is overgedragen aan de sport- en beroepsvisserij;
• Er al jaren sprake is van een onbalans in aanwezige vissoorten;

Overwegende dat:
• De uitvoering van een visstandsbeheerplan bij een onafhankelijke, deskundige zou moeten liggen zoals de stadsecoloog;
• Een gedegen en onafhankelijk visstandsbeheer van groot belang is, ook vanuit de KRW doelstellingen;

Verzoekt het college om:
• De stadsecoloog hoofdverantwoordelijk te maken voor het visstandsbeheer.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, PvdE, ID, PPS, OD, HSP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer