VVD Wethouder Dekker wil extra controles op honden­be­lasting


3 november 2010

Den Haag 3 november 2010 – VVD Wethouder Dekker kondigt in de Telegraaf van vandaag aan extra controles op de hondenbelasting te gaan uitvoeren. Bij een eerdere actie bleken 2000 hondenbezitters de belasting te hebben ontdoken. Dekker hoopt op deze manier extra geld te genereren.
Marieke de Groot, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren gemeente Den Haag, noemt zijn beleid bizar: “De cijfers zijn duidelijk. De Haagse hondenbezitter vindt deze vorm van belasting kennelijk onrechtvaardig. De gemeente zou afschaffing moeten overwegen en niet moeten proberen een slaatje te slaan uit de logische consequenties van het handhaven van een onrechtvaardige en bovenal onnodige vorm van belasting”.

De VVD heeft in het verkiezingsprogramma expliciet staan dat de hondenbelasting een”onnodige belasting” is. De hond is immers geen melkkoe aldus de VVD. De Groot verbaasde zich er dan ook over toen zij hoorde dat Dekker overgaat tot deze grootschalige actie met als oogmerk “extra geld binnenhalen”. De Groot vindt dat wethouder Dekker een scheve schaats rijdt met zijn huidige acties. De hond als melkkoe bereikt onder zijn bewind weer een nieuw dieptepunt.

Wat de Partij voor de Dieren betreft kan de wethouder niet enerzijds erkennen dat de hondenbelasting een achterhaalde, onnodige vorm van belasting is die door hondenbezitters al langere tijd begrijpelijkerwijs niet meer wordt geaccepteerd om hen vervolgens fors te beboeten wanneer zij door middel van ontduiking uiting geven aan dit logische gebrek aan acceptatie. Bovendien stelt De Groot: Van het afschaffen van de hondenbelasting in combinatie met het uitdelen van forse boetes aan overtreders van de opruimplicht, valt een positief effect te verwachten op het gebied van hondenpoepoverlast. Veel mensen laten hondenpoep liggen omdat zij denken of vinden dat zij voor de schoonmaak betalen middels de hondenbelasting.”

De Groot heeft de afgelopen maanden moeten constateren dat de meerderheid van de raad in principe vòòr afschaffing van de hondenbelasting is maar dat haar daartoe ingediende moties het tot op heden toch niet hebben gehaald. Wethouder Dekker heeft naar aanleiding van een motie van de PvdD wel toegezegd de cijfers bekend te gaan maken op grond waarvan de efficiëntie berekend kan worden. Deze cijfers zijn tot op heden namelijk een mysterie.

Gerelateerd nieuws

Flyeractie tegen wilde dieren in het circus geslaagd

Den Haag, 18 oktober 2010 – De actie tegen wilde dieren in het circus die het Haagse raadslid van de Partij v...

Lees verder

Meldnummer Dierenmishandeling op website Gemeente Den Haag

Den Haag, 4 november 2010 – De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag heeft het College bereid gevonde...

Lees verder