Bijdrage Afdoening motie: Geen kind in Den Haag met honger in de klas


Commissie Samen­leving

15 september 2023

Voorzitter,

Eerdere uitvraag op het primair onderwijs heeft geen informatie opgeleverd over hoeveel basisscholen gebruik maken van de regeling. Weten we dan wat de huidige stand van zaken is wat betreft kinderen die zonder eten naar school gaan? En hoe monitoren we dan of de maatregel voldoende toereikend is? We begrijpen ook dat dit een landelijk opgezette actie is, maar dat neemt niet weg dat we alles moeten doen wat in onze macht ligt om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Ziet de wethouder mogelijkheden bijv. om tussenpersonen in te zetten die vanuit de gemeente die scholen kunnen helpen om dit probleem te verhelpen? Kortom zonder gezonde voeding kan een kind niet leren.