Bijdrage Cie Leef­om­geving - Bomen aan de Veenkade


10 september 2015

Voorzitter,

Dank aan de insprekers. Het is bewonderswaardig dat ze zoveel doorzettingsvermogen tonen en dat dit heeft geresulteerd in de gewonnen rechtszaak. De uitspraak is duidelijk: de onderbouwing van de wethouder schiet tekort.

Voorzitter, oude bomen dragen bij aan de waterhuishouding, nemen warmte op, dragen bij aan de biodiversiteit en aan het stadsgezicht. Daarom koestert de Partij voor de Dieren, net als de bewoners, de beeldbepalende bomen aan de Veen- en Toussaintkade.

Voor het reces bleek dat de voltallige Commissie Leefomgeving onderzoek wilde naar de mogelijkheden om deze bomen te behouden. De wethouder moest onderzoek doen naar de Rotterdamse variant. En wat blijkt uit dit onderzoek: bomenbehoud is mogelijk!

Echter, de wethouder serveert de Rotterdamse methode meteen weer af, omdat een kadeverbreding niet in het stadsbeeld zou passen. Het bevreemd mijn fractie dat de wethouder instemt met een onderzoek naar de Rotterdamse variant en dan met exact dezelfde argumenten als voor het reces deze variant weer probeert af te serveren. Dit terwijl de argumenten om de Rotterdamse variant uit te voeren juist zijn bekrachtigd. Het onderzoek laat zien dat er weinig impact is op het stadsgezicht en het effect op de hydraulische situatie niet met zekerheid is te zeggen.

En toch, kiest de wethouder niet voor de Rotterdamse variant. Mijn fractie wil graag van de wethouder weten welk nieuw argument leidt tot de conclusie dat de Rotterdamse variant niet verstandig is. Waarom heeft de wethouder bijvoorbeeld niet ondertussen met Delfland overleg gevoerd over deze variant? De rechter is hierin ook duidelijk: dit had wel gemoeten.

De wethouder komt vervolgens in zijn brief met andere alternatieven die de bomen kunnen behouden. Echter, deze alternatieven wil hij alleen op de Toussaintkade onderzoeken en niet op de Veenkade. In plaats van te wachten op de uitkomst van dit nader onderzoek wil de wethouder al de bomen aan de Veenkade kappen. Waarom? Wat is voor de wethouder het cruciale argument om niet het onderzoek en de bezwaarprocedure af te wachten?

Mijn fractie vraagt de wethouder ook te reflecteren op de uitspraak van de rechter. Die beslist namelijk dat de kapvergunning voor de kastanjes op de Veenkade onvoldoende is gemotiveerd en stelt de kap uit tot na de beslissing op bezwaar. Kan de wethouder aangeven welke gevolgen hij aan de uitspraak verbindt en wanneer op het bezwaar van bewoners wordt beslist?

Al met al roept mijn fractie de wethouder op om goed het gedane onderzoek en de uitspraak te lezen en dan tot het inzicht te komen dat zijn argumenten geen hout snijden. De Partij voor de Dieren gaat ervanuit dat de wethouder zijn bijl dan neerlegt en kapt met kappen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer