Bijdrage Raad - Opvang vluch­te­lingen in Den Haag


18 september 2015

Voorzitter,

Barmhartigheid in de vorm van opvang het voorkomen van vluchtelingenstromen zijn de uitgangspunten van de Partij voor de Dieren met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek.

Naast huisvesting en perspectief op werk en onderwijs voor asielzoekers met een status, vraagt de Partij voor de Dieren om duurzame opvang van de nieuwe stroom vluchtelingen. Als zij hier eenmaal zijn, dan zien wij graag dat zij ook kunnen deelnemen aan de samenleving. Nederlands leren, scholing en werk zijn daarvoor essentieel. Wij vragen de wethouder of hij bereid is om, anders dan in de brief is gezegd, zich actief aan te melden als ‘stoere gemeente’ en aangeeft aanvullende opvang te faciliteren voor nieuwe vluchtelingen. In plaats van af te wachten tot het Rijk dit vraagt. Vandaar dat wij de motie van GroenLinks steunen die hiertoe oproept.

De Partij voor de Dieren vindt dat Den Haag als stad van Vrede en Recht, naast een goede opvang, ook meer aandacht moeten hebben voor het voorkomen van vluchtelingenstromen en het kabinet daar ook op moeten wijzen.

De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Velen vragen zich af of Europa, of Nederland en of onze stad de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. De VN heeft becijferd dat rond 2020 vijftig miljoen mensen naar het noordelijke deel van de aarde zullen zijn getrokken op de vlucht voor voedseltekorten als gevolg van klimaatveranderingen.

We hebben als Nederland de mogelijkheid om in ieder geval ons eigen gedrag dat bijdraagt aan conflicten en vluchtelingenstromen, onder de loep te nemen en te veranderen. Wat bedoel ik dan? Ik wijs naar de handelspolitiek van het kabinet, de Nederlandse wapenleveranties en het gebrekkige klimaatbeleid, waardoor de vluchtelingenstromen eerder groter zullen worden. Vooralsnog hanteert men de zeer beperkte analyse dat oorlog en geweld de voornaamste oorzaken zouden zijn van een vluchtelingenstroom.

Zo heeft onze overconsumptie een grote invloed op de bestaansmogelijkheden van mensen in kwetsbare gebieden. Religieuze verschillen tussen mensen zijn relatief gezien voor maar een klein deel de oorzaak van de problemen. Het belangrijkste probleem is in veel gevallen het gebrek aan de meest elementaire behoeften als water en voedsel, vaak als gevolg van klimaatverandering, dat mensen drijft tot het uiterste.

Wij willen, gezien de grote opgave waar niet alleen Den Haag maar ook de andere gemeenten voor staan, dat de gemeente Den Haag een oproep doet aan het kabinet om te komen met een analyse van de problemen die verder gaat dan het aanwijzen van burgeroorlogen als ultieme oorzaak van de vluchtelingenstromen, een analyse waarin de effecten van de klimaatverandering, onze handelspolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio's worden benoemd. Dat die effecten groot zijn, staat als een paal boven water volgens de NAVO en de Verenigde Naties.

Daarom de volgende motie.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer