Bijdrage OV-concessie Programma van Eisen Vervoers­au­to­riteit MRDH


23 september 2015

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat we in Den Haag aantrekkelijk en laagdrempelig openbaar vervoer hebben, dat burgers ertoe verleidt om vaker de vervuilende auto te laten staan.

Om er voor te zorgen dat mensen de overstap maken van de auto naar het milieuvriendelijker ov, moet de Hagenaar verzekerd zijn van een bepaald minimumniveau van dat OV, en moeten er bepaalde eisen aan het ov gesteld worden. Eisen wat betreft het aantal minimaal aanwezige vervoersverbindingen, rijtijden en nachtritten en de frequenties van die ritten. Echter, dit soort miminum-eisen onbreken in het huidige ontwerp Programma van Eisen, waarin veel zaken worden benoemd, maar dat op veel essentiële punten juist erg vaag en weinig concreet is.

Voorzitter, mijn vraag aan de wethouder is dan ook of hij het met de Partij voor de Dieren eens is dat eisen op het gebied van verplichte vervoersverbindingen, frequenties en rijtijden, nodig zijn om de aantrekkelijkheid van het ov te kunnen waarborgen? Mijn fractie zou graag zien dat de wens voor de opname van dit soort eisen in het Programma van Eisen wordt opgenomen in de zienswijze. Hoe denkt de wethouder hierover?

In het huidige programma wordt gesteld dat het nodig is dit soort eisen weg te laten, om de Concessiehouder zo meer ontwikkelingsvrijheid te geven. Mijn fractie vindt dit echter geheel niet overtuigend. Als men kijkt naar de vervoersconcessie van Amsterdam, dan ziet men dat daar de Concessiehouder juist ook veel ontwikkelruimte wordt gegeven, maar dan nog steeds dit soort eisen opgenomen worden in het programma om een bepaald minimumniveau van het ov te kunnen garanderen en veilig te stellen. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, als de HTM niet voldoet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van punctualiteit of klanttevredenheid, dan krijgt ze een boete. Hierdoor zal de HTM geprikkeld worden om te sleutelen aan het aantal lijnen, de routes of de frequenties. Door de afwezigheid van minimumeisen in het programma van eisen zou dit kunnen betekenen dat er een prikkel ontstaat om bepaalde lijnen of vervoersverbindingen op te heffen. Mijn fractie vindt dit een kwalijke zaak. Graag verneem ik van de wethouder hoe hij hier tegenaan kijkt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer