Bijdrage cie Leef­om­geving - Tweede termijn Verkeers­visie Sche­ve­ningen


11 januari 2017

Voorzitter,

Terugkijkende naar het debat in de eerste termijn, moeten we concluderen dat de verkeersvisie een document is, waar weinig concrete plannen in worden gepresenteerd. Er worden doelen gesteld, waarvan sommige wij zeker gerealiseerd zouden willen zien. Dat meer mensen de auto laten staan en met de fiets en het openbaar vervoer het strand in Scheveningen komen bezoeken, is daar een van. Niet alleen voor ons, maar ook voor het milieu, luchtkwaliteit is het beter.

Echter, het is tot nu toe nog onduidelijk of deze transitie gerealiseerd kan gaan worden en zo ja, hoe de gemeente dat wil gaan aanpakken. Mijn fractie is daarom erg benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen die nog zullen volgen en we zijn ook benieuwd naar de toegezegde reactie van het college op het hoofdstuk van de denktank, die voor een deel dezelfde zorgen uitte.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer