Bijdrage risico's ontwik­keling Spui­k­wartier (OCC)


11 januari 2017

Voorzitter,

Dank aan de wethouder en zijn ambtenaren voor de beantwoording van de vele technische vragen.
De beantwoording zou comfort moeten bieden dat de wethouder alles onder controle heeft, maar de Partij voor de Dieren is er niet gerust op. Duidelijk is dat de planning niet wordt gehaald, maar het blijft onduidelijk waarom. Een jaar vertraging en gemeente en Cadanz wijzen naar elkaar. Is de wethouder verantwoordelijk of is Cadanz dat?

In elk geval is duidelijk dat de Raad hier onvoldoende over is geïnformeerd. Volgens de planning bij inschrijving had het Definitief ontwerp op 19 april 2016 geaccepteerd moeten zijn, maar het ontwerp werd pas op 27 juli ingediend en vervolgens ook nog eens afgekeurd. Waarom is de Raad niet over dit uitstel geïnformeerd? Graag een heldere toelichting.

Voorzitter, de wethouder lijkt een mist te willen creëren rond dit onderwerp. Hij zegt toe dat er een verificatierapport aan de Raad wordt gestuurd en toch is die niet in te zien. Waarom niet?

Mijn fractie heeft daarnaast vragen over de kwaliteit van het ontwerp. Een kwalitatief goed en duurzaam gebouw moet voorop staan. Beknibbelt Cadanz op de kwaliteit? Er zijn signalen dat dit het geval is. Zo blijkt uit de antwoorden op de technische vragen dat de wethouder niet weet hoeveel zonnepanelen er gaan komen. Het kunnen 4.012m2 aan zonnepanelen zijn of zomaar 20 procent minder. Waarom is dit niet duidelijk? Kan de wethouder verder aangeven welke invloed het aantal zonnepanelen heeft op de duurzaamheidsscore, de EPC?

Onduidelijk is ook of het OCC niet meer gaat kosten. De wethouder heeft steeds aangegeven dat een all-in prijs is afgesproken, maar nu lijkt die uitspraak wankel. Hoe kan er twijfel bestaan over de kosten? Heeft de gemeente zaken van Cadanz gevraagd die niet duidelijk in het programma van eisen stonden? Waren die dan toch te vaag? Kan de wethouder specifiek ingaan of het voldoen aan het welstandsadvies nu wel of niet de verantwoordelijkheid is van Cadanz?

Voorzitter, mijn fractie vraagt zich ook af waarom de discussiepunten die zullen worden voorgelegd aan de Adviesraad nu nog geïnventariseerd moeten worden. De discussiepunten zijn toch al duidelijk? Waarom moet daar nu alsnog een inventarisatieronde over plaatsvinden? Graag een heldere reactie van de wethouder.

Voorzitter, nog een vraag over bomen. Een kapvergunning is aangevraagd om 20 honingbomen, die langs het bouwterrein op de Turfmarkt staan, te kappen. Kan de wethouder aangeven of de gemeente inderdaad de kap van deze bomen wil toestaan? Graag ontvangt mijn fractie hier duidelijkheid over. Dit zou namelijk een kaalslag betekenen voor de buurt.

Tot slot voorzitter, de brief van de wethouder heeft geen zorgen weggenomen. Mijn fractie is voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar dit onderwerp om de feiten boven tafel te krijgen en de lucht te klaren.

Dank.

Interessant voor jou

Bijdrage - Jaarwisseling

Lees verder

Bijdrage cie Leefomgeving - Tweede termijn Verkeersvisie Scheveningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer