Bijdrage - Jaar­wis­seling


15 december 2016

Voorzitter,

Dieren ervaren veel overlast door het afsteken van vuurwerk en ze zoeken dan hun toevlucht in de groene gebieden van Den Haag. Deze zijn echter niet, zoals Leiden, vuurwerkvrij. Met een vuurwerkvrije zone wordt een duidelijke norm gesteld: in groene gebieden steken we niks af. Door bordjes te plaatsen wordt deze norm duidelijk en beïnvloeden we het gedrag van mensen zonder dat er veel handhaving aan te pas moet komen. Van vuurwerkvrije zones gaat namelijk een grote preventieve werking uit.

De Partij voor de Dieren wil daarom een aantal groengebieden tot vuurwerkvrije zones uitroepen.

Vandaar de volgende motie:

Motie vuurwerkvrije zones uitbreiden met natuurgebieden en parken

Tot slot voorzitter, in Hilversum is het centrum nu vuurwerkvrij. Is de burgemeester bereid dit volgend jaar ook in Den Haag in te voeren?