Bijdrage Cie Ruimte begroting Ruim­te­lijke ordening en gebieds­ont­wik­keling


30 oktober 2013

Voorzitter, het college heeft het graag over de groene stad aan zee. En dankzij dit college en haar beleid kunnen we straks het woordje groen mooi wegstrepen. En voorzitter dat is erg. Want zonder groen is de stad niet mooi, en ook nog eens niet gezond en leefbaar. De Partij voor de Dieren vindt dit dan ook een verkeerde ontwikkeling. Daarom heb ik vorig jaar het college ook al opgeroepen om keuzes te maken waarbij de lange termijn wordt meegenomen. Nieuwe kantoren zijn misschien leuk om te bouwen, maar als ze daarna 10 jaar leegstaan, was het bouwen toch niet zo’n goede keus.

En met de oplopende leegstand, zou je er vanuit gaan dat er dus niet gebouwd gaat worden om te bouwen. Maar voorzitter helaas. Dit college gaat zelfs nog een stapje verder. Bij het bouwen van een nieuw gebouw krijgt de projectontwikkelaar er gratis en voor niets openbaar groen bij en soms zelfs met een vrijbrief om deze grond te bebouwen.

Zo zijn er de plannen voor Eurojust, waarbij de groene openbare ruimte wordt weggegeven. De plannen voor ziekenhuis Leyweg, waarbij een groen park wordt opgeofferd. De nieuwbouw voor Arendsdorp mag in het groen, terwijl er op steenworpafstand 2 leegstanden kantoorpanden staan. En ga zo maar door.

Elk nieuw plan betekent dat een klein beetje groen verloren gaat. Alles bij elkaar opgeteld betekent het een letterlijke vergrijzing van de stad.

En voorzitter dat is doodzonde. Wat mij opvalt is dat het college blijkbaar wel weet dat groen belangrijk is en waarde heeft. In college stukken kunnen we lezen dat groen belangrijk is voor de gezondheid, de uitstraling en de leefbaarheid. Maar voorzitter, in daadwerkelijk beleid zie ik hier niets van terug. Kan de wethouder uitleggen hoe dit kan? Waarom offert dit college steeds groen op voor nieuwe bouwplannen? Waarom wordt onder gebiedsontwikkeling nooit eens een gebied vergroend? Nog steeds zijn er straten waar geen boom in is te vinden. Wijken die bijna geheel bebouwd zijn. En daar wordt niets aan gedaan door dit college. Pas als er parkeerproblemen zijn dan komt dit college in actie en gaat dan zelfs vrolijk bomen opofferen.

Je kan parken en bomenrijen heel makkelijk kapot maken maar om het weer terug te krijgen is moeilijker. En dan vooral de functies die groen vervult, die krijg je niet zo makkelijk terug. Een oude boom levert een veel grotere bijdrage aan de luchtkwaliteit, aan de schaduwwerking, aan waterretentie en aan schuilplaatsen voor dieren dan een jonge boom. Maar hier wordt geen rekening mee gehouden door dit college. Dit college denkt dat een boom een boom is. Net zoveel waard voor hun als een rol toiletpapier. En dat betekent dus kapitaalvernietiging. Waarom worden de waardes die groen en bomen vervullen nooit meegenomen in de belangenafweging? Als je dit namelijk wel zou meenemen en het omrekent naar bespaarde kosten, dan is het vaak veel goedkoper om het groen te laten staan. En hier zijn al verschillende publicaties over verschenen. Kan de wethouder uitleggen waarom de waarden en functies die groen vervult nooit in de afweging mee worden genomen en we daar nooit in bouwplannen een afweging over zien? Snapt de wethouder dat dit een vorm van kapitaalvernietiging is? Dat valt namelijk wel zeker te controleren. Kijk maar naar de waarden en functies die verloren gaan als je een boom kapt of een park bebouwd. Afgelopen jaar is begonnen met de TEEB voor een groene stad[1]. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de economische en maatschappelijke waarde van natuur en water in een stad is.

Combineer dit met een ecoloog die kijkt naar het voorkomen van soorten in het park of rond een boom, en je weet wat de waarde voor mens, dier en het ecosysteem is.

Het is een andere manier van kijken naar groen. Niet groen als aankleding van de straat, maar als drager van maatschappelijke en economische waardes. Als dat daadwerkelijk wordt betrokken in de planvorming, kunnen er evenwichtiger beslissingen worden gemaakt. En zal de stad ook groener blijven.

Want voorzitter, zelfs de natuur die dit college belangrijk vindt, de stedelijke groene hoofdstructuur, is niet veilig. Te makkelijk wordt er in gebouwd. Dat is de reden dat de Partij voor de Dieren hier een initiatiefvoorstel over heeft ingediend en ik hoop dan ook dat de raad deze zal steunen. Want voorzitter, Den Haag is het waard om een groene stad aan zee te worden en te blijven. Voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Maar dan moeten het college en zeker de college partijen in deze raad daar wel keuzes in gaan maken. Want op dit moment zijn zij alles behalve groen. Met het aannemen van ons initiatiefvoorstel Groene Ruimte voor verbetering zal er in ieder geval een grote stap worden gemaakt.

[1] http://www.platform31.nl/agenda/teeb-stad-maatschappelijke-baten-van-groen-in-de-stad

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer