Bijdrage Cie Leef­om­geving Visafslag Sche­ve­ningen Energie Neutraal in 2015


30 oktober 2013

Voorzitter, goed nieuws dat de visafslag energie neutraal gemaakt kan worden. Dat past ook prima binnen de gemeentelijke duurzaamheidsambitie. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we dan ook voor optie drie.

Dat past ook mooi bij het extra geld dat vanuit het coalitieakkoord is vrijgemaakt om de haven duurzaam te verbeteren. Als ik het goed begrijp krijgt de haven dus € 1 miljoen euro vanuit het coalitieakkoord, maar wordt er niks gedaan om de visafslag duurzaam te verbeteren. Of is er in het verleden wel iets concreets gebeurd met duurzaamheid daar? Heeft de visafslag maatregelen genomen? Dat zou ik graag van de wethouder willen weten.

Ik ben het niet vaak eens met mijn collega Sepers maar nu wel. Het lijkt mij ook als partner inderdaad een mooie kans om daar voorwaarde aan te gaan stellen. Als we belastinggeld gaan investeren dan kunnen daar prima duurzaamheidsvoorwaarden aan gesteld worden, dus daar sluit ik mij daar volledig bij aan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer