Bijdrage Cie Ruimte Warm­te­kracht­cen­trale Ypenburg


11 maart 2013

Voorzitter, de insprekers komen met gegronde bezwaren tegen de uitbreiding van de warmtekrachtcentrale. Het college wuift deze weg met het argument dat ze niet ruimtelijk relevant zouden zijn. Toch verdienen deze bezwaren een helder antwoord en een serieuze overweging. Daarom het verzoek om pas over dit plan te beslissen nadat het ook door de commissie Leefomgeving is besproken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer