Bijdrage Raad bestem­mingsplan Arendsdorp


14 februari 2013

Voorzitter, waar wethouder Norder in 2011 nog bezwoer dat dit college niet bouwt in natuur, hebben we in 2012 vele malen gesproken over bouwen in een Natura 2000 gebied en spreken we vandaag over bouwen in een kerngebied van de ecologische verbindingszone het Haagse Hout.

Voorzitter, kan de wethouder mij eerst eens uitleggen waarom wij hier ecologische belangrijke gebieden aanwijzen als we vervolgens bij elk bouwproject toestaan dat er natuur verloren gaat?

Elke keer als we hier over een groot bouwproject praten wordt door de betreffende wethouder gezegd dat nieuwbouw de enige optie is en de leegstand hier niet voor gebruikt kan worden.

Het is aan het college om maatschappelijke waarden als natuur te beschermen. Als er dan in de buurt leegstaande gebouwen staan die geschikt zijn, verwacht ik van het college enige terughoudendheid bij bestemmingswijzigingen van groengebieden. Deze worden immers onherstelbaar aangetast door het enorme volume van deze nieuwbouw. Ook met het verlagen van de bouwhoogte en het teruggaan naar een oppervlakte met maar 1000 m2 betekent dit nog steeds een volume uitbreiding van ongeveer 50%.

In dit bestemmingsplan wordt het nu ook mogelijk gemaakt om nog meer entrees te realiseren. Hiervoor moet aan de Wassenaarseweg een schitterende bomenrij met zeldzame paddenstoelen opgeofferd worden. Gelukkig heeft de enorme weerstand vanuit de bewoners en de raad nu geleid tot een motie van de VVD die wij uiteraard zullen steunen. We moeten trots zijn op het voorkomen van zeldzame soorten biodiversiteit in onze stad in plaats van het weer te moeten vernietigen voor onnodig asfalt.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn, de Partij voor de Dieren ziet hoogbouw in dit gebied absoluut niet zitten. Allereerst is het een beschermd landgoed en een ecologisch kerngebied. Als we die uitstraling bij de entrees zo belangrijk vinden, moet dat ook meegenomen worden bij gebouwen van het landgoed. Daarnaast is de enorme leegstand in de omgeving niet genoeg onder de loep genomen en de gemeente omzeilt daarmee haar verantwoordelijkheid om de zeldzame waarde van de natuur in onze stad te beschermen.

Wij zullen daarom ook tegen dit voorstel stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer