Bijdrage Cie Leef­om­geving moties huis­hou­delijk afvalplan


30 januari 2013

Voorzitter, bij de behandeling van het huishoudelijk afvalplan heeft de Partij voor de Dieren aangedrongen op een verbeterslag ten aanzien van gescheiden inzamelen. Meer en niet minder zou het devies moeten zijn.

Uit de brief van de wethouder blijkt dat er in ieder geval een poging wordt gedaan. Zo worden er papiercontainers en voorzieningen voor gif geplaatst bij panden van woningcorporaties. Kan de wethouder hier iets meer over zeggen? Zijn de corporaties hier enthousiast over en zijn ze bereidwillig? Kan hij een indicatie geven over hoeveel procent van de panden het gaat? Graag een reactie.

Voorzitter, dat de Partij voor de Dieren verstandige dingen zegt, bleek ook uit de brief. Waar onze motie voor een verdubbeling van een het aantal kunststofcontainers op geen steun van de collegepartijen kon rekenen, blijkt het college de wijsheid daarvan wel te hebben ingezien. En voorzitter, daar ben ik blij mee. Kunststof maakt bijna een kwart uit van de huishoudelijke afvalstroom en daarvan wordt veel te weinig gescheiden ingeleverd.

Ten opzichte van de 200 glasbakken is er voor kunststof met nu 40 en hopelijk heel snel 80 containers, dan ook nog een flinke winst te maken. De wethouder heeft in de brief aangegeven dat de inzamelresultaten van kunststof goed zijn en de vraag vanuit de stad groot is. Als blijkt dat dit straks met 80 containers nog steeds het geval is, is hij dan bereid volgend jaar wederom extra containers te plaatsen? Graag een reactie.

Dan de proef met na-scheiding. Uit een eerder onderzoek van Rotterdam bleek ‘maar’ 5% te worden teruggewonnen. Ook een onderzoek van Nedvang vond bronscheiding bij kunststof effectiever. Wat de Partij voor de Dieren betreft zal bronscheiding dan ook nodig blijven. Maar we wachten de uitkomsten van de proef af.

Voorzitter, dan kom ik op de plastic Hero zakken. De motie en de collegereactie spreken over de containers. Maar zoals ik ook al eerder heb gezegd, zijn er ook de plastic Heros zakken. Die kunnen bewoners via internet gratis aanvragen. En gescheiden inzameling hiermee is in andere steden, ook bij de wijken met gestapelde bouw, heel succesvol gebleken. Ziet de wethouder hier net als de Partij voor de Dieren kansen in voor Den Haag? Graag een reactie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt persoonlijke verantwoordelijkheid belangrijk. In onze optiek is de vervuiler laten betalen eerlijk en doelgericht. De collegepartijen willen daarentegen goed gedrag belonen door, blijkens de reactie van het college, een gratis wasbeurt van de kliko. Sympathiek ja, maar mijn fractie denkt dat het effectiever is doelmatig gedrag via de portemonnee te beïnvloeden door de rekening te leggen bij diegene die het probleem veroorzaker. De vervuiler, andere steden zoals Arnhem, passen dit ook al toe en dat lijkt ons ook zinvol. Graag een reactie.

Voorzitter, dan wil ik nog kort iets zeggen over de studie naar de biomassa centrale. Uit het rapport komt naar voren dat er al genoeg initiatieven in de regio zijn en dat een eigen centrale niet rendabel is.

De Partij voor de Dieren heeft al meerdere keren gewezen op de kanttekeningen die wij plaatsen bij het verbranden en vergisten van biomassa. Zo concurreert het met het duurzaam hergebruik van materialen (vooral hout, en GFT uit huishoudafval), en stimuleert het in stand houden van de intensieve veehouderij . Daarnaast komen er ook nog eens schadelijke stoffen en broeikas-gassen vrij bij de biomassaverwerking van mest en rioolslib. Dat is toch ook niet duurzaam te noemen.

Nu blijkt dat de biomassa centrale niet haalbaar is, hoop ik ook dat dit college zich ten volle wil gaan inzetten voor wind- en zonne-energie en energie-besparing. Want laten we niet vergeten dat ons verbruik ook nog flink naar beneden kan door isolatie en hergebruik van restwarmte. Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer