Bijdrage Raad Vestia


24 januari 2013

Voorzitter, woningcorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke taak. Namelijk het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Helaas is deze taak bij Vestia uit beeld geraakt als gevolg, onder andere door gebrek aan adequaat toezicht.

Doordat Vestia op grote schaal risicovolle renteverzekeringen afsloot zit het op de rand van een faillissement. Ondertussen zijn de huren verhoogd, verkeren huurders in onzekerheid en wordt onderhoud uitgesteld. En nu mag ook de belastingbetaler bijspringen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de voorraad sociale huurwoningen op peil is, huurders zekerheid hebben over de toekomst, en er sprake is van leefbare wijken en duurzame woningen.

In de intentieovereenkomst tussen Vestia en de gemeente is opgenomen dat verkoop van woningen niet mag leiden tot een tekort van de kernvoorraad van sociale huurwoningen. Ook moet de financiële noodzaak van verkoop worden aangetoond. Voorzitter, afhankelijk van de invulling die in de raamovereenkomst aan het begrip financiële noodzaak wordt gegeven, klinkt dit de Partij voor de Dieren redelijk in de oren. De renovatie van 250 woningen zal de leefbaarheid ten goede komen en hopelijk ook de zekerheid voor de huurders. En ook steunen wij de wensen met betrekking tot duurzaamheid van de te realiseren nieuwbouw.

Voorzitter, belastinggeld in een organisatie storten die in de problemen zit door op grote schaal risicovolle producten af te sluiten, daar heeft de Partij voor de Dieren moeite mee. Maar ook willen wij voorkomen dat de huurders en de wijkleefbaarheid hier nog verder slachtoffer van financieel wanbeleid worden. Wij zullen dan ook met de wensen en bedenkingen instemmen bij de verdere uitwerking opnieuw kijken of onze aandachtspunten voldoende gewaarborgd zijn.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer