Bijdrage commissie - PvdD tegen nog 10 jaar fossiele warmte in Ypenburg


3 september 2014

Allereerst hartelijk dank aan de insprekers voor hun bijdrage.

Voorzitter,

Ik wil graag ingaan op een punt wat één van de insprekers heeft gemaakt: het passief gedragen van de gemeente richting Eneco. En dat proef ik eigenlijk overal hier: als we het plan nu niet legaliseren, dan hebben we een probleem. Dat typeert heel erg de verhouding tussen gemeente en Eneco.

Ik wil daarnaast de urgentie en het probleem in breder perspectief plaatsen. Natuurlijk raakt dit aan duurzaamheid en is het vreemd om te stellen dat we het nu in de commissie Ruimte alleen over afmetingen hebben. We moeten al een flinke inspanning leveren om überhaupt de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit is een plan voor een legalisering van een bestaande warmtekrachtcentrale, waarbij fossiele brandstof komt kijken. Moeten we daar nu mee in zee gaan, terwijl we juist zo hard moeten inzetten op duurzaamheid? Ik denk het niet.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het heel belangrijk dat de gemeente een actievere rol in gaat nemen als het gaat om verduurzaming. Daar komt een decentrale energievoorziening bij kijken. Wij willen heel graag dat de wethouder gaat onderzoeken welke alternatieven er bestaan voor energie in Ypenburg.

Dat kan wat ons betreft in samenspraak met Eneco en met de bewoners, die vorig jaar ook al bezig waren met duurzame initiatieven. Er is volop activiteit in Ypenburg. Ik zou graag zien dat de wethouder de inbreng van de bewoners bij zijn plannen betrekt.

En kom dan samen tot een plan om Ypenburg van duurzame energie te voorzien, maar ook om energiebesparing te bewerkstelligen. Tot die tijd, zou wat de Partij voor de Dieren betreft die legalisering even moeten wachten, omdat we zo een goede speelbal in handen hebben als het gaat om onze opstelling richting Eneco. Graag de reactie van de wethouder.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer