Bijdrage Debat Veiligheid


16 november 2022

Voorzitter,

In reactie op de werkbespreking, de dierenpolitie krijgt 2 FTE maar pas als bezetting op orde is. Met een bezetting van 86% is dat in deze tijd van personeelsschaarste uitzichtloos. De politie geeft zelf ook de noodzaak aan, wij willen er dan ook op aandringen dat de dierenpolitie niet pas wordt ingevuld als alle andere plekken zijn ingevuld. Ook kijken we zeer uit naar de beantwoording van onze schriftelijke vragen, over de lokale vertaling die zou komen van de landelijke werkwijze samenwerking politie, taakaccenthouders dieren, BOA’s en LID.

Ik sluit me graag aan bij de vragen van Groenlinks over cameratoezicht en privacy, en het faciliteren van demonstraties, en bij de SP met het punt over voortgang maken met verplaatsing van coffeeshops.

  Voorzitter, over coffeeshops. Want inderdaad zijn we al heel lang bezig met de verplaatsing van coffeeshops, en het college brengt ons vooral op de hoogte van de vele haken en ogen die hier aan kleven. Inmiddels zijn we nog niet veel verder. De raad is voor verplaatsing én voor verplaatsing naar een bedrijventerrein. Wat is de stand van zaken?

  De belangen voor de coffeeshophouders zijn groot en wellicht willen zij wel creatief bijdragen om dit dichterbij te brengen, zoals afspraken over openingstijden, beveiliging, schoonmaak, inrichting, etcetera. Dat lijkt toch bij te dragen aan het dichterbijbrengen van verplaatsing. Deze bereidheid blijkt ook uit de brief die we ontvingen van de Haagse Coffeeshop Vereniging.

  • Zijn er vanuit het college gesprekken met deze shophouders of met de Haagse Coffeeshop Vereniging over hun aandeel hierin?

  • Hoeveel gesprekken zijn er al gevoerd met bedrijventerreinen?

  • Hoe staan zij tegenover de wens van de raad?

  De burgemeester is met een duidelijke opdracht op pad gestuurd, maar we zien nog geen vorderingen.

  Cameratoezicht
  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt.

  We zijn blij met de afdoening van de motie ‘Evalueer ook privacy’. Goed om te lezen dat niet de volgende evaluatie af wordt gewacht, maar nu al voor alle cameralocaties een schouw wordt uitgevoerd. Toch staan veiligheid en privacy nog te veel los van elkaar. Want geldt dit ook voor locaties met flexibel cameratoezicht? Hoe wordt de inbreuk op privacy van omwonenden en voorbijgangers afgewogen tegenover de verbetering van de veiligheid? Dat missen we in de evaluatie van het flexibele cameratoezicht. Is het college bereid om in de evaluatie ook de beleving en het bewustzijn van mensen dat zij gefilmd worden mee te nemen?

  Met nieuwe technische ontwikkelingen, komen weer nieuwe privacy vraagstukken opduiken.

  Een paar heel concrete en actuele voorbeelden. Hoe zit het met de privacy bij het gebruik van bodycams? En bij de slimme deurbellen? De privacy bij het gebruik van dashboard camera's? Dat is zeer actueel. Waar we vroeger op het nieuws hoorden ‘de politie zoekt getuigen’, gaan ze nu soms huis aan huis op zoek naar beelden die particulieren hebben opgeslagen. Hierbij lijkt privacy niet geborgd. Maar. De gemeente heeft ook in deze gevallen de plicht om haar inwoners proactief te helpen! Of in ieder geval mensen op hun rechten te wijzen. Is de burgemeester het daarmee eens?

  Ik zou dan ook een simpele toezegging willen krijgen; voorlichting via denhaag.nl. Niet alleen over de camera’s van de gemeente, maar ook hoe zij veilig met hun private camera’s om moeten gaan, bijvoorbeeld als hun voordeur gefilmd wordt door de slimme deurbel van de overburen Kan de burgemeester hier op ingaan?

  We roepen het college daarbij ook op om het begrip cameratoezicht helder te definiëren. Niet alleen de vaste camera’s op de kaart, maar: welke vormen van cameratoezicht zijn er allemaal en wat zijn daarbij de privacy-uitdagingen? Zou de burgemeester daar op in kunnen gaan?

  En het begrip sensing. Computers die zintuigen van agenten overnemen. Het college geeft aan dat dit nog niet wordt ingezet, en dat men over privacy gaat nadenken wanneer dat wel gebruikt gaat worden. Maar de techniek gaat ontzettend snel! Als er eenmaal aanleiding voor is, bijvoorbeeld in het ADO stadion, is daar geen tijd meer voor. We willen dan ook dat hier nu al onderzoek naar wordt gedaan. Is de burgemeester hiertoe bereid?

  Verder lezen we in het jaarverslag van de RIEC dat regionaal een start gemaakt met de beoordeling van de naleving van de privacyregels en de privacyrisico’s in het werkproces Bibob, we zijn benieuwd hoe en wanneer we hier inzage in kunnen krijgen? Kan de burgemeester dit toelichten?


  Interessant voor jou

  Bijdrage Enkelglas aan de Jacob Catsstraat, Nicolaas Penninkhof en Hooftskadelaan

  Lees verder

  Bijdrage Kijk goed naar locaties opruimdagen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer