Bijdrage Enkelglas aan de Jacob Cats­straat, Nicolaas Penninkhof en Hoofts­ka­delaan


16 november 2022

Voorzitter,

Om de zoveel tijd hebben we het in de raad over de slechte corporatiewoningen die niet worden aangepakt. Veel huurders wachten al jaren op verbetering, maar dit gebeurt niet. In de Jacob Catsstraat geldt dit net zo. Er lijkt nu eindelijk zicht op het vervangen van enkelglas. Als mijn fractie de reactie van het college ziet zien we het vertragende beleid van de afgelopen jaren. In plaats van corporaties hard aanspreken en concrete afspraken maken wordt alles weggeschoven; naar de landelijke overheid, gesprekken of naar prestatieafspraken die de afgelopen jaren uitblonken in vaagheid. Wanneer zien we verbetering? Waarom stelt het college niet klip en klaar dat de staat van de woningen onacceptabel is en zij de corporaties met alle middelen die zij heeft zal bewegen om er wat aan te doen? Hebben we niet lang genoeg al gewacht totdat Staedion en andere corporaties zelf met een oplossing komen?