Bijdrage There­si­akerk


16 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is samen met een groep actieve bewoners al heel lang voor het behoud van de beeldbepalende Theresiakerk. We steunen daarom natuurlijk het raadsvoorstel waarin ons amendement uit 2019 is verankerd in een nieuw raadsvoorstel. Dit amendement werd toentertijd door de hele raad gesteund en dit gaf een erg krachtig signaal dat buurt en raad dit gebouw wilden behouden. Vervolgens is er een plan gekomen dat uitgaat van behoud. Er is echter 1 probleem en dat is de parkeernorm; anders dreigt alsnog de sloopkogel.

Voorzitter, het is erg zorgelijk als door zo’n norm opeens een beeldbepalende kerk toch gesloopt wordt. We hebben het al vaker over deze kerk gehad; alleen zien we geen beweging binnen de gemeente. Om de kerk te kunnen behouden moet of de parkeernorm vervallen, of worden afgekocht of de gemeente moet een klein stuk grond achter de kerk aan de ontwikkelaar verkopen om de parkeerplaatsen te realiseren. Echter, aan al deze opties werkt de gemeente niet mee waardoor we al jaren stil staan.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou graag van de wethouder horen wat hij gegeven deze uitgangspunten nu gaat doen om dit plan recht te trekken? Wat mijn fractie betreft is het heel vreemd dat voor projecten in Dreven en de ANWB onderhands grond uitgegeven kan worden, maar dat een stuk grond van 380 m2 niet zou kunnen. Graag een reactie. Kan de wethouder verder ingaan op de dichtbij zijnde parkeergarage?

Voorzitter, waarom verkoopt de gemeente niet het stuk grond apart van de school en geeft het schoolgebouw dan in tender uit? Wordt in deze tender verder ingezet op behoud van het gebouw? Het zou zonde zijn als ook dit markante gebouw gesloopt wordt. Kan verder nader worden ingegaan op waarom niet de parkeernorm kan worden afgekocht? Als er geen parkeerplaatsen zijn dan zullen mensen toch niet met de auto in grote getale naar deze supermarkt gaan? Ik begrijp dat er nu ook gekeken wordt naar parkeerplekken onder de kerk. Indien dit kan en er zo een oplossing is gevonden klinkt dit mooi, maar wat gebeurd er als dit toch niet mogelijk blijkt. Gaat de wethouder dan serieus aan de slag met de andere opties waarbij behoud van de kerk voorop staat? Wanneer komt hier uitsluitsel over?

Interessant voor jou

Bijdrage Besluit op bezwaar Duinpaviljoens

Lees verder

Bijdrage Enkelglas aan de Jacob Catsstraat, Nicolaas Penninkhof en Hooftskadelaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer