Bijdrage - Pres­ta­tie­af­spraken woning­bouw­cor­po­raties


26 november 2015

Voorzitter, in de prestatieafspraken delft duurzaamheid het onderspit en is onduidelijk hoe en wanneer sociale huurwoningen bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag. Vandaar dit amendement met het besluit een zienswijze in te dienen waarin de Raad het college verzoekt voor het eind van 2016 een plan op te stellen waarin een klimaatneutrale ambitie wordt opgenomen en wordt aangegeven hoe en wanneer (zeer) onzuinige woningen door corporaties worden aangepakt. Daarnaast wordt het college verzocht om in de loop van volgend jaar te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om met de woningcorporaties een aantal nul-op-de-meter pilots in Den Haag uit te voeren.

Ik dien ook een motie over dit onderwerp in om, in het geval dit amendement het niet haalt, toch een duurzaamheidsslag te maken: roept het college op de corporaties te verzoeken een strategie op te stellen hoe zij hun woningbezit klimaatneutraal gaan maken met 2040 als (uiterste) horizon, daarbij aan te geven welke investeringen in hun woningbezit (onderhoud / groot onderhoud en de bijbehorende duurzaamheidseffecten) zij op welk moment willen doen en hierover te berichten aan de raad.

Interessant voor jou

Bijdrage - Algemene Verklaring van geen Bedenkingen

Lees verder

Bijdrage - Bestemmingsplan Duinoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer