Bijdrage - Algemene Verklaring van geen Beden­kingen


26 november 2015

Voorzitter, Een bestemmingsplan komt tot stand door een belangenweging in de Raad en de Partij voor de Dieren is daarom tegen een zeer brede algemene verklaring van geen bedenkingen. Vandaar de volgende 3 amendementen waarin ten eerste wordt besloten het begrip 'ander ruimtelijk kader' te verwijderen, ten tweede een lid II toe te voegen waarin uitzonderingen op de algemene verklaring worden weergegeven en ten derde een zin aan lid 2 toe te voegen waarin wordt aangegeven het overzicht tijdig met de bijbehorende stukken te verstrekken aan de gemeenteraad, zodat deze kan besluiten specifieke aanvragen te agenderen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage - Meerjarenprogramma Fiets

Lees verder

Bijdrage - Prestatieafspraken woningbouwcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer