Bijdrage - Meer­ja­ren­pro­gramma Fiets


26 november 2015

De Partij voor de Dieren vindt dat Den Haag met het fietsbeleid achterloopt bij andere steden. Op meerdere plekken in de wereld is te zien dat er ingrijpende veranderingen zichtbaar zijn in het mobiliteitssysteem. Die verandering is nodig vanwege de problemen met luchtkwaliteit en de steeds schaarser wordende ruimte. Het Haagse fietsbeleid moet juist gehoor geven aan de populariteit van de fiets.

Het consequent voorrang geven aan de fiets in het gemeentelijk beleid van Kopenhagen leidde tot verschillende positieve resultaten: behalve een toename van het aantal fietsers, stad wordt leefbaarder en bewogener, verbetering luchtkwaliteit, meer ruimte voor recreatieve functies, grote afname van het aantal ernstige verkeersongelukken en economische voordelen voor de stad. Daarom heeft steun mijn partij een groot aantal moties die het college meer doen fietsen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer