Bijdrage - Betrekken van bewoners bij bestem­mings­plannen


25 november 2015

Voorzitter,

Een transparante en toegankelijke overheid is voor de Partij voor de Dieren van groot belang. Vaak krijgt de gemeenteraad echter signalen dat bewoners niet actief worden geïnformeerd.

Bij de behandeling van het KJ-plein, het Verhulstplein, de bomenkap aan de Veenkade en de Schoenmakersvakschool werd door bewoners aangegeven dat zij zich niet gehoord en betrokken voelden bij deze ontwikkelingen in hun buurt. Zij gaven aan pas laat te vernemen van een nieuw gebouw of de kap van beeldbepalende bomen. Soms te laat, zodat ze hun zienswijze niet meer konden geven. En als ze wel hun mening konden geven, leek daar volgens hen vaak niets mee te worden gedaan. Haagse Kracht is het toverwoord van dit college, maar het lijkt vaak selectief tot stand te komen.
Voorzitter, welke verklaring heeft de wethouder voor de klachten van de bewoners? Hoe denkt de wethouder hier wat aan te kunnen doen?

Mijn fractie wil één punt specifiek uitlichten m.b.t. bewonersparticipatie en dat is de manier waarop bewoners inzage kunnen krijgen in aangevraagde omgevingsvergunningen. De inzagemogelijkheden schieten tekort en dit ligt niet aan de medewerkers van het informatiecentrum, want deze helpen op een klantvriendelijke manier, maar aan het gehanteerde systeem.

Voorzitter, als u inzicht wilt hebben in een aangevraagde kapvergunning kunt u niet online een aangevraagde kapaanvraag inzien; u moet daarvoor naar het stadhuis. Dit heb ik al diverse malen gedaan, bijvoorbeeld voor het inzien van de kapvergunningen aan het Tournooiveld. In het computersysteem van het informatiecentrum kan een medewerker dan op de straat zoeken, maar kan vaak niet direct de relevante vergunningsaanvraag vinden, omdat er een documentnummer nodig is en die staat niet op de website. Het online systeem en offline systeem zijn namelijk niet verbonden. Wanneer de relevante documenten uiteindelijk zijn gevonden, en dit gebeurt niet altijd, wordt het computerscherm naar u toe gedraaid en kunt u er meekijken. Het is niet mogelijk om rustig zittend deze documenten te bekijken of een digitale kopie te ontvangen, terwijl het vaak over meerdere documenten gaat met grote plankaarten. Als u lief lacht zullen de medewerkers vast wel bereid zijn om een document te printen, maar evident is dit niet en u zult zich net als velen vast bezwaard voelen om veel pagina’s te laten printen. Ook zult u enige gêne hebben bij het vragen om meerdere aanvragen in te zien, omdat dit de medewerkers tijd kost en u de enige pc bezet.

Voorzitter, gelukkig bent u niet minder goed ter been, want dan zou het zelfs vrijwel onmogelijk zijn om dit soort stukken in te zien. Dit is toch niet een systeem waar de stad van Vrede en Recht met trots naar kijkt?

Voorzitter, ik merk dat de wethouder in genuanceerde bewoordingen aangeeft ook dit systeem te willen veranderen, maar ik mis urgentie. Er loopt een project. Punt. Heeft de wethouder de ambitie om deze informatie ook online beschikbaar te stellen, zodat bewoners niet naar het stadhuis hoeven? Kan de wethouder in elk geval toezeggen dat in 2016 er meerdere pc’s komen en bewoners de aanvragen voor omgevingsvergunningen rustig en zittend kunnen inzien?

Bedankt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer