Bijdrage Raad Noordwal-Veenkade, Binck­horst, Bomenkap


22 december 2011

Vaststelling bestemmingsplan Noordwal-Veenkade
Voorzitter, zoals ik in de commissie ook al heb gezegd kan de Partij voor de Dieren niet instemmen met dit voorstel. Om in tijden van zware bezuinigingen wel 10 miljoen uit te trekken voor een ondergrondse autokluis, waarvoor ook nog eens geen lokaal draagvlak bestaat, vindt de partij voor de dieren niet verantwoord. Om de model shift van de auto naar milieuvriendelijker vormen van transport te ondersteunen geven grootschalige investeringen in de auto ook nog eens het verkeerde signaal af.

Gebiedsaanpak Binckhorst
Voorzitter, de Partij voor de Dierenis erg blij dat dit college met dit voorstel het megalomane Masterplan Nieuw Binckhorst intrekt en wat dat aangaat op haar schreden terugkeert. Dat betekent niet dat wij het voorstel voor het overige accepteren.

In deze gebiedsaanpak ligt de focus op de Rotterdamse Baan als”vliegwiel” voor de economische ontwikkelingen op de Binckhorst. De Partij voor de Dieren kan de positieve uitwerking die de Rotterdamse Baan volgens dit voorstel heeft niet onderschrijven. Mede gezien alle voorzienbare negatieve effecten die peperdure Rotterdamse baan met zich mee zal brengen in de vorm van CO2- en fijnstof uitstoot, minder mensen die een transitie gaan maken naar het OV, en weer een groengebied dat wordt opgeofferd. Het plan voor het aanleggen van een peperdure Rotterdamse Baan dwars door een waardevol groen gebied dient te worden gestaakt. De Rotterdamse Baan een versterking noemen en zelfs één van de gemeentelijke prioriteiten, keurt mijn partij ten zeerste af.


Wijziging APV vergunningen bomenkap
Voorzitter, het kappen van bomen in achtertuinen wordt met dit voorstel een stuk makkelijker gemaakt. Bomen met een omtrek kleiner dan 90 cm mogen voortaan gewoon gekapt worden. Dit zorgt voor verminderd zicht op een deel van de particuliere kap. Groen is belangrijk in de stad. In het kader van “Een miljoen voor groen” is dit erkend en is de aanplant van bomen in voortuinen zelfs gestimuleerd. De Partij voor de Dieren is van mening mening dat van het versoepelen van de vergunningsplicht voor het kappen van bomen in achtertuinen het verkeerde signaal uitgaat. Door het versoepelen van de vergunningsplicht kan verwacht worden dat er voortaan meer bomen gekapt gaan worden. De gemeente zal hier onvoldoende toezicht op kunnen houden. Hierdoor ontstaat dus ook de mogelijkheid dat soms een gemeentelijke of monumentale boom voor een particuliere boom kan worden aangezien en onrechtmatig wordt gekapt. De wethouder ontkent dat risico. Het zou de wethouder echter sieren om op zijn schreden terug te keren en toe te geven dat dit plan bij nader inzien wat ondoordacht is.

Als de wethouder groen in de stad inderdaad belangrijk vindt in verband met de leefbaarheid, gezondheid en biodiversiteit, dan moet de wethouder het groen ook voldoende bescherming geven. Ik heb echter weinig aanwijzingen dat de wethouder dat voornemens is te doen. Daarom dienen we ook met GroenLinks een amendement is om de versoepeling van de vergunningsplicht voor de kap van bomen in achtertuinen uit het voorstel beoogt te schrappen.