Bijdrage Cie Ruimte over bestemming natuur


15 december 2011

Voorzitter, een verbetering met het vorige voorstel is dat de wethouder nu voorstelt natuurgebieden en ecologische verbindingszones die onderdeel uit maken van de landelijke en provinciale Ecologische Hoofdstructuur de bestemming Natuur te geven.

Maar helaas kan de natuur opgenomen in gemeentelijk beleid niet op eenzelfde bescherming rekenen. Volgens de wethouder wordt het anders te ingewikkeld. Voorzitter, de Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Volgens de door de wethouder aangehaalde SVBP dienen kerngebieden en ecologsiche verbindingszones de bestemming natuur te hebben. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeentelijk of provinciaal beleid. Een bomenrij valt volgens het SVBP onder bestemming Groen, dus het argument van de wethouder dat de natuur bestemming veel te lastig is gaat hier niet op.

Voorzitter, op andere beleidsterreinen is het college ook zeer vasthoudend ten aanzien van eerder vastgesteld beleid. Ik wil de wethouder dan ook oproepen om conform het reeds vastgestelde beleid (Groen kleurt de stad en Nota Ecologische Verbindingszones), te handelen in overeenstemming met de SVBP en de ecologische verbindingszones en kerngebieden van de stedelijke EHS ook als Natuur te bestemmen en overig groen waaronder bomenrijen conform het SVBP als Groen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer