Bijdrage raad Rotter­dam­sebaan


17 oktober 2013

Voorzitter, in de toelichting op het bestemmingsplan staat dat de Rotterdamsebaan nodig is omdat de plannen voor de groei van het OV en fietsverbruik onvoldoende zijn.

Dat zijn ze inderdaad, maar de Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat er daarom € 600 miljoen wordt uitgetrokken voor asfalt.[1]

Voorzitter, instemmen met dit voorstel betekent een tunnelbak door de Vlietzone, het verdwijnen van beschermde dier- en plantsoorten, een verspilling van € 600 miljoen euro gemeenschapsgeld, capaciteitsknelpunten aan alle kanten en een verslechtering van het leefklimaat en de luchtkwaliteit voor omwonenden.

Voorzitter ik wil dan ook vanavond een beroep op de PvdA doen. Uit hun concept verkiezingsprogramma blijkt dat ook zij nog steeds grote twijfels hebben over dit plan zoals mevrouw Van Nieuwenhoven net ook al toelichtte. Zij schrijven twijfels te hebben over de effecten op de doorstroming van verkeer en het leefklimaat van mensen.

Maar als wij vanavond over dit plan gaan stemmen, dan maakt het niet uit wat er over de Rotterdamsebaan in verkiezingsprogramma’s wordt geschreven. En daarom voorzitter, wil ik de PvdA oproepen om nu niet in te stemmen met dit plan. Dat zou pas echt consistent zijn in het kader van het nakomen van beloftes aan haar kiezers en daarom dien ik de volgende motie in die het college verzoekt af te zien van de Rotterdamse baan.

[1] De aanleg van de Rotterdamsebaan kost bijna € 600 miljoen euro. De helft daarvan wordt door het Rijk betaald, een kwart door de gemeente Den Haag en het andere kwart door het Stadsgewest Haaglanden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer