Cie Leef­om­geving - Voort­gangs­rap­portage lucht­kwa­liteit 2017


23 mei 2018

Voorzitter,

Het college lijkt een soort rituele dans te doen rond de Europese normen over luchtkwaliteit. Zo schiet het natuurlijk niet op. WHO-normen niet als uitgangspunt, gezondheid dus niet als uitgangspunt. Terwijl Europese normen een compromis zijn tussen politieke en economische belangen. Terwijl enorme gezondheidswinst geboekt zou kunnen worden. De lucht in Den Haag is niet gezond. Dit is onder andere zichtbaar door de regelmatige smog en de vele inwoners met klachten aan de luchtwegen. Ook de klachten van de bewoners uit Leidschenveen zijn hiervan een voorbeeld. Dat we voldoen aan de Europese normen, wil niet zeggen dat de lucht gezond is. Echter, als het college de WHO-normen echt serieus had genomen de afgelopen vier jaar, dan had het of echt maatregelen getroffen, of tegen deze tijd bijna alle inwoners van Den Haag geëvacueerd. Waar is het streven gebleven van het college om te voldoen aan de WHO-normen?

Aan de hand van een paar meetpunten en een paar berekeningen schetst het college een rooskleurig beeld. Want we weten steeds beter dat roet en ultrafijnstof het meest schadelijk zijn, en die worden niet gemeten.

Maar de Partij voor de Dieren mist nog meer in de voortgangsrapportage. De indruk bestaat dat het aantal scooters en brommers zijn toegenomen. Ook het aantal bestelbusjes en personenauto’s zijn gegroeid, onder andere door de goedkopere tweede parkeervergunning. Heeft de wethouder daar zicht op?

Naar verwachting wordt de stikstofnorm niet langer overschreden. Waar is dit op gebaseerd? Is daarbij ook rekening gehouden met ontwikkelingen omtrent de Rotterdamsebaan?

Door de uitspraak in de rechtszaak van milieudefensie tegen de staat bekijk de gemeente Den Haag in dit kader welke 5 aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Is al meer bekend over wat deze maatregelen zijn? Wanneer worden deze toegevoegd aan het NSL programma?

Achtergrondconcentraties.
Ongeveer 90% van de luchtvervuiling in Den Haag is afkomstig van achtergrondvervuiling, er wordt ook verwezen naar vrachtschepen. Er blijkt uit een documentaire: ‘Beerput van Nederland’ hoe onder andere de luchtkwaliteit is verontreinigd. Hoe wordt op regionaal verband samengewerkt om de achtergrondconcentraties te verlagen?

Roetconcentraties zijn wel berekend in de voortgangsrapportage, maar er lijken geen maatregelen uit voor te komen. Het college geeft aan dat er steeds minder roet komt doordat steeds meer auto’s filters hebben, maar waar is dat op gebaseerd? We hebben toch allemaal de sjoemelschandalen gezien? Welke aanvullende maatregelen neemt het college om roet terug te dringen? En het moge duidelijk zijn dat de PvdD voorstander is van uitbreiding milieuzone om roet terug te dringen, daar is ook steeds meer draagvlak voor. En wij verwachten van het nieuwe college dan ook maatregelen op dit punt.

Dan over het gemeentelijk wagenpark. Waarom rijden er nog steeds gemeentelijke scooters niet-elektrisch? Hoe staat het met het voornemen om scooters naar de rijbaan te verplaatsen?

Houtstook verergert de gezondheidsklachten van longpatiënten, hoorden we net van het longfonds. Tot 40% van de lokale vervuiling. Waarom niet houtstook verbieden? Draagvlak hiervoor is toegenomen naar 28%. Op windstille dagen hebben we vaak last van smog. Op windstille dagen een verbod? Is er inzichtelijk of dit in bepaalde wijken al zou kunnen?

Quick scans voor gevoelige bestemmingen. De Britse School, bij A12, 550 leerlingen extra bij een vervuilde zone. De Snelheid is verhoogd naar 130 km p/uur. Kan de wethouder ingaan op hoe dit nou kan. Hoe is het beleid met betrekking tot gevoelige bestemmingen? Uitbreiding van scholen langs snelwegen, hoe strookt dit met het feit dat het een gevoelige bestemming is? De Partij voor de Dieren vindt het een heel goede oproep van het CDA en sluit me aan bij zijn oproep om de snelheid te verlagen.

Het college zet in op schonere bouwmachines. In 2016 zijn gemeente Den Haag, Shell en bouwbedrijf BAM een pilot gestart waarbij GTL (Gas to Liquid) wordt gebruikt voor bouwmachines bij de aanleg van de Rotterdamse Baan. GTL is een synthetische diesel met een schonere verbranding dan reguliere diesel. In deze pilot worden de milieu-effecten (CO2, luchtkwaliteit en geluid) van GTL gemeten. Naar verwachting nemen de luchtkwaliteitsemissies met 15-30 % af. De emissietesten zijn eind 2017 uitgevoerd. De eerste uitkomsten lijken positief. Wie dit heeft bedacht leeft nog in de jaren ’90. Van Gas moeten we uiterlijk 2030 af zijn. Waarom gaat het college daar dan nu een pilot mee beginnen? Inzetten op vloeibaar gas is zonde van de investering. Waarom niet overgaan op elektrisch? Het is zo dat elektrische bouwmachines nog in de kinderschoenen staan, maar daar ligt juist de kracht van de gemeente.

Taxi’s: intentieverklaring: zijn er al taxibedrijven uit zichzelf overgegaan tot elektrisch? Hoe effectief is de intentieverklaring?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer