Motie bron­aanpak natuur


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Overwegende dat:
• In goed functionerende ecosystemen weinig kosten hoeven te worden gemaakt voor beheer;
• De beheerkosten van natuur voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door de hoge stikstofdepositie en voortdurende verdroging;

Verzoekt het college om:
• Met een plan te komen om beheerkosten terug te dringen door aantasting van de natuur aan te pakken bij de bron.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, HSP, GL

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP, ID, PvdE, PPS

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer