Motie afzien Rotter­dam­sebaan


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 juni 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015.

Constaterende dat:
• Door de ontwikkelingen en ambities van het college op het gebied van verkeer en vervoer de bereikbaarheids-, milieu- en leefomgevingdoelstellingen volgens de plan MER (2011) niet gehaald worden;
• Volgens de Rekenkamer de gemeente in 2015 waarschijnlijk niet voldoet aan de Europese norm voor stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties;
• Het aanleggen van de Rotterdamse Baan een aanzuigende werking heeft op het autoverkeer waardoor de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof zal toenemen;
• Door de aanleg van de Rotterdamse Baan weer een groengebied verloren gaat;

Van mening zijnde dat:
• Er zowel push- als pullfactoren nodig zijn om de automobilist uit zijn auto te krijgen en facilitering van de automobilist daar dwars tegen in druist;
• De bereikbaarheid, het milieu en de leefomgeving van de stad zullen verbeteren door te investeren in een kwalitatief goed OV-netwerk;

Roept het college op:
o Het verkeersbeleid in overeenstemming te brengen met de doelstellingen in het klimaatplan, daarmee af te zien van de aanleg van de Rotterdamse baan onder het motto ”beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald” en de bespaarde financiële middelen in te zetten ten behoeve van het Openbaar Vervoer.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, HSP, GL, SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, ID, PvdE, PPS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer