Motie Helderheid over water­kwa­liteit


25 april 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2024, ter bespreking van Waterkwaliteit.

Constaterende, dat:

  • op zwemwater.nl, een website van onder andere de Unie van Waterschappen, alleen tijdens het zwemseizoen (tussen 1 mei en 1 oktober) actuele informatie wordt getoond;

  • buiten het zwemseizoen bij gebrek aan actuele informatie bij zwemplekken standaard de classificatie “in orde” staat.


Overwegende, dat:

  • zwemwater in de openbare ruimte ligt en daarmee jaarrond te betreden is;

  • dieren en mensen zich niet beperken tot het zwemseizoen om het water in te gaan;

  • slechte waterkwaliteit kan leiden tot negatieve gezondheidsgevolgen voor dier en mens;

  • de huidige manier van informatie verstrekken op zwemwater.nl tot verwarring en de onjuiste conclusie dat water van goede kwaliteit is kan leiden.


Verzoekt het college:

  • de beheerder van zwemwater.nl te verzoeken de website aan te passen, zodat duidelijk is wanneer er actuele informatie beschikbaar is over een zwemlocatie.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen