Motie niet korten op zwerf­kat­ten­pre­ventie


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De gemeente de bijdrage aan de preventie van zwerfkatten eenzijdig en zonder overleg met de betreffende organisaties met € 3.000,- heeft gekort;
• De betreffende organisaties hebben aangegeven deze korting niet te kunnen dragen;

Overwegende dat:
• Zwerfkattenpopulaties er om bekend staan explosief te stijgen als er onvoldoende op preventie wordt ingezet;
• De gemeente hiermee het risico loopt op een flinke toename van het aantal zwerfkatten met alle gevolgen van dien;

Verzoekt het college om:
• De bezuiniging op de zwerfkattenpreventie terug te draaien.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie bijdrage aan verduurzaming pand

Lees verder

Motie chipplicht katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer