Motie chip­plicht katten


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De eerste 14 dagen de opvang van zwerfdieren vergoedt wordt door de gemeente;
• Katten het grootste aandeel van de binnengebrachte zwerfdieren zijn;

Overwegende dat:
• Via een chip de eigenaar van de kat kan worden achterhaald en de opvangkosten die de gemeente heeft vergoed, daardoor op de eigenaar verhaald kunnen worden;
• Het gros van de katten die in het asiel binnenkomen niet is gechipt;

Van mening dat:
• Het chippen van een huiskat, vanwege mogelijke overlast, veiligheid en kosten voor derden, zeer wenselijk is en tot de basale verantwoordelijkheid van een katteneigenaar zou moeten behoren;

Verzoekt het college om:
• Het chippen van katten als verplichting op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie niet korten op zwerfkattenpreventie

Lees verder

Motie symbolisch bedrag erfpacht HDC

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer