Motie chip­plicht katten


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De eerste 14 dagen de opvang van zwerfdieren vergoedt wordt door de gemeente;
• Katten het grootste aandeel van de binnengebrachte zwerfdieren zijn;

Overwegende dat:
• Via een chip de eigenaar van de kat kan worden achterhaald en de opvangkosten die de gemeente heeft vergoed, daardoor op de eigenaar verhaald kunnen worden;
• Het gros van de katten die in het asiel binnenkomen niet is gechipt;

Van mening dat:
• Het chippen van een huiskat, vanwege mogelijke overlast, veiligheid en kosten voor derden, zeer wenselijk is en tot de basale verantwoordelijkheid van een katteneigenaar zou moeten behoren;

Verzoekt het college om:
• Het chippen van katten als verplichting op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, lidVulpenvanHSP, PvdE

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP, ID, PPS, OD, lidWijsmullervanHSP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer