Motie symbo­lisch bedrag erfpacht HDC


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Het Haags Dierencentrum (HDC) in financiële nood verkeert waar de dieren de dupe van dreigen te worden;
• Het HDC erfpacht aan de gemeente betaalt;

Van mening dat:
• Het redelijk zou zijn als de gemeente tijdelijk de erfpacht op een symbolisch bedrag vaststelt gezien de financiële nood;

Verzoekt het college om:
• Het Haags Dierencentrum een tijdelijke erfpacht van 1 euro te laten betalen met het oog op huidige financiële nood.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer