Motie symbo­lisch bedrag erfpacht HDC


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Het Haags Dierencentrum (HDC) in financiële nood verkeert waar de dieren de dupe van dreigen te worden;
• Het HDC erfpacht aan de gemeente betaalt;

Van mening dat:
• Het redelijk zou zijn als de gemeente tijdelijk de erfpacht op een symbolisch bedrag vaststelt gezien de financiële nood;

Verzoekt het college om:
• Het Haags Dierencentrum een tijdelijke erfpacht van 1 euro te laten betalen met het oog op huidige financiële nood.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie chipplicht katten

Lees verder

Motie kwijtschelding OZB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer