Motie kwijt­schelding OZB


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Haagse amateur sportverenigingen geen OZB hoeven te betalen;
• Haagse Dierenopvangcentra financieel grote moeite hebben rond te komen, maar wel OZB betalen;

Overwegende dat:
• Belastingschuldigen een beroep kunnen doen op de kwijtscheldingsregeling als zij niet in staat zijn om de gemeentelijke belastingen te betalen;

Verzoekt het college om:
• De onroerende-zaakbelastingen voor de Haagse dierenopvangcentra kwijt te schelden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie symbolisch bedrag erfpacht HDC

Lees verder

Motie bijdrage kosten vogelasiel en egelasiel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer