Motie kwijt­schelding OZB


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Haagse amateur sportverenigingen geen OZB hoeven te betalen;
• Haagse Dierenopvangcentra financieel grote moeite hebben rond te komen, maar wel OZB betalen;

Overwegende dat:
• Belastingschuldigen een beroep kunnen doen op de kwijtscheldingsregeling als zij niet in staat zijn om de gemeentelijke belastingen te betalen;

Verzoekt het college om:
• De onroerende-zaakbelastingen voor de Haagse dierenopvangcentra kwijt te schelden.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer