Motie bijdrage kosten vogel­asiel en egelasiel


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Het vogelasiel De Wulp en het egelasiel Den Haag geen financiële bijdrage krijgen van de gemeente;
• Het vogel- en egelasiel de inwoners van Den Haag in staat stellen te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht voor hulpbehoevende in het wild levende dieren;

Verzoekt het college om:
• Het vogel- en het egelasiel een financiële vergoeding toe te kennen voor de opvangkosten van gewonde in het wild levende dieren.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie kwijtschelding OZB

Lees verder

Motie bijdrage vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer