Motie bijdrage vervoer gewonde in het wild levende dieren


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• De dierenambulance Den Haag geen financiële bijdrage krijgt van de gemeente voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren;
• 95% van de in het wild levend dieren in nood gewond zijn geraakt door menselijk handelen;
• De dierenambulance wel een vergoeding krijgt voor het vervoer van dode dieren;

Overwegende dat:
• Hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven;

Verzoekt het college om:
• De Dierenambulance ook een vergoeding te geven voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie bijdrage kosten vogelasiel en egelasiel

Lees verder

Motie betrekken dierenwelzijns-organisaties bij conflictsituaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer