Motie betrekken dieren­wel­zijns-orga­ni­saties bij conflict­si­tu­aties


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Dierenwelzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming en de Vogelbescherming bij conflictsituaties niet worden geraadpleegd bij het zoeken naar een diervriendelijke oplossing;

Overwegende dat:
• Juist lokale dierenwelzijnsorganisaties veel praktijkkennis hebben over diervriendelijke, structurele oplossingen van conflictsituaties;

Verzoekt het college om:
• In de toekomst bij voorstellen waarbij het dierenwelzijn ook een rol speelt altijd een dierenwelzijnsorganisaties te raadplegen.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie bijdrage vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Motie inventariseren conflictsituaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer