Motie betrekken dieren­wel­zijns-orga­ni­saties bij conflict­si­tu­aties


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Dierenwelzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming en de Vogelbescherming bij conflictsituaties niet worden geraadpleegd bij het zoeken naar een diervriendelijke oplossing;

Overwegende dat:
• Juist lokale dierenwelzijnsorganisaties veel praktijkkennis hebben over diervriendelijke, structurele oplossingen van conflictsituaties;

Verzoekt het college om:
• In de toekomst bij voorstellen waarbij het dierenwelzijn ook een rol speelt altijd een dierenwelzijnsorganisaties te raadplegen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, HSP, SP, PvdE

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, ID, PPS, OD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer